نرم افزار داروخانه  یاس سپید دارو

گامي استوار در اجراي اتوماسيون داروخانه هاي کشور

.

امروز امکانات برای مکانیزه کردن داروخانه به شیوه بسیار آسان مهیاست داروخانه کوچک یا بزرگ خودرا مکانیزه کنید واز مزایای زیر برخوردار گردید

.

محاسبه اختلاف قیمت توسط نرم افزار بدون دخالت کاربر***گزارشگیری نا محدود***تحت شبکه.تعداد کامپیوتر نامحدود***استفاده از بارکد خوان در تمام قسمتهای نرم افزار*** کاهش سرمایه کسب به میزان37%***سطوح دسترسی ***راندمان فروش وکارکرد پرسنل***انجام تمام استثنائات در هنگام فروش برای همه سازمانهای بیمه گر***سفارش خرید توسط نرم افزار متناسب با سابقه وسرعت فروش کالا***کنترل موجودی***انبارداری***صندوقداری*** مالی***اتصال به HIX***ارسال نسخ الکترونیکی(API)بر روی سایت تامین اجتماعی و خدمات درمانی با بالاترین سرعت.