نرم افزار داروخانه  یاس سپید دارو

گامي استوار در اجراي اتوماسيون داروخانه هاي کشور

امروز امکانات برای مکانیزه کردن داروخانه به شیوه بسیار آسان مهیاست داروخانه کوچک یا بزرگ خودرا مکانیزه کنید واز مزایای زیر برخوردار گردید.

محاسبه اختلاف قیمت توسط نرم افزار بدون دخالت کاربر***گزارشگیری نا محدود***تحت شبکه.تعداد کامپیوتر نامحدود***استفاده از بارکد خوان در تمام قسمتهای نرم افزار*** کاهش سرمایه کسب به میزان37%***سطوح دسترسی ***راندمان فروش وکارکرد پرسنل***انجام تمام استثنائات در هنگام فروش برای همه سازمانهای بیمه گر***سفارش خرید توسط نرم افزار متناسب با سابقه وسرعت فروش کالا***کنترل موجودی***انبارداری***صندوقداری*** مالی***اتصال به HIX***ارسال نسخ الکترونیکی(API)بر روی سایت تامین اجتماعی و خدمات درمانی و نیروهای مسلح با بالاترین سرعت.

لطفا یرای اطلاع از قیمت تماس بگیرید